Bienvenidos a la web de la Falla Plaza del Pilar

E CARNET

HOLA GENT DEL PILAR! 

Benvinguts i benvingudes a este nou e-carnet, més ecológic i més interessant! Anirem actualitzant este espai, el vostre espai, amb contingut exclusiu de nostra falla, la teua falla! (i molta més informació que vos ajudará a viure més intensament les Falles 2019)


¡Bienvenidos i bienvenidas a este nuevo e-carnet, más ecológico, ¡y más interesante! Iremos actualizando este espacio, vuestro espacio, con contenido exclusivo de nuestra falla, ¡tu falla! (y mucha más info que seguro os ayudará a disfrutar más de las Fallas 2019)
_________________________________________________________________________________

ABRIL

¡Hola Fallas 2020!

¡Ya tenemos artistas para nuestros proyectos 2020!
Paco Torres, nuestro artista, fallero, y amigo, volverá a plantar en nuestra plaza, con energías y fuerzas renovadas; y con un proyecto ambicioso siendo una de las grandes apuestas para ser Primer Premio de la Sección Especial
Y en infantiles... desde la plaza del Ayuntamiento (Falla que plantaron en 2019)....
¡Xavier Gurea de "Cap de Suro Estudi" se une a nuestra gran familia!

Hola Falles 2020!
Ja tenim artistes per als nostres projectes 2020!
Paco Torres, el nostre artista, faller, i amic, tornarà a plantar en la nostra plaça, amb energies i forces renovades; i amb un projecte ambiciós sent una de les grans apostes per a ser Primer Premi de la Secció Especial

I en infantils... des de la plaça de l'Ajuntament (Falla que van plantar en 2019)....
Xavier Gurea de "Cap de Suro Estudi" s'uneix a la nostra gran família! 


MARÇ  · MARZO

¿Quién dispara la primera mascletà? ¿Y la última?
Qui dispara la primera mascletà? I l'última?

FEBRERO · FEBRER

Gràcies, gràcies i gràcies!


Días antes de que empiece la plantà de "Qui mou els fils?" i "Pomona",  nuestras Fallas 2019, vuestras Fallas 2019; nos volvisteis a demostrar todo vuestro apoyo... ¡Gracias!

Dies abans que comence la plantà de "Qui mou els fils?" i "Pomona", les nostres Falles 2019, les vostres Falles 2019;  ens tornareu a demostrar tot el vostre recolzament... Gràcies! 

¿Ganaste uno de nuestros maravillosos regalos? ¡Descarga tu foto? 
Vares guanyar un dels nostres meravellosos regals? Descarrega la teua foto!

Complementos de WAKANDA

Lote de productos de SIENTE VALENCIA

Faller per un día!

Lote de productos SIENTE VALENCIA

Tela cortesía de ERNESTO DE SOSTOA

ANGELITA SUAY & JAIME (Maestros de la Costura) y su pañuelo fallero

ANGELITA SUAY & JAIME (Maestros de la Costura) y su pañuelo fallero

Blusón de MAMÁ COSE

Cena en LA MASIA DEL VINOEn Febrer, també varem exaltar a nostres Falleres Majors , Tania i Rocio
En febrero, también exaltamos a nuestras Falleras Mayores, Tania y Rocío
"Queen malson", la presentación de Rocío

#Exponinot19

Des de el dia 1 i fins el 14 de març pots visitar l'Exposició del Ninot, a la mateixa seu que els últims anys: el Museu Princep Felipe (Ciudad de las Artes y las Ciencias)
L'any passat aconseguirem ser el millor ninot de secció de 1A en infantils, i que el Gremi d'Artistes Fallers indultara la nostra Moma... i enguany volem més!
Salva del foc els ninots d'Òscar Villada i Paco Torres, amb el teu vot al #34, la Falla Plaça del Pilar, la nostra falla, la teua falla!

Desde el día 1 y hasta el 14 de marzo puedes visitar la Exposición del Ninot, en la misma sede que los últimos años: el Museo Príncipe Felipe (Ciudad de las Artes y las Ciencias)

El año pasado conseguimos ser el mejor ninot de sección 1A en infantiles, y que el Gremio de Artistas Falleros indultara nuestra Moma... ¡y este año queremos más!
Salva del fuego los ninots de 'Oscar Villada y Paco Torres, con tu voto al #34, la Falla Plaza del Pilar, nuestra falla, ¡tu falla!


Programa d'actes Falles 2019 / Programa de actos Fallas 2019

Quan és la Crida? Hi ha mascletà? Quan ens toca l'Ofrena?... et deixem l'enllaç per a conèixer totes les dates importants de les Falles 2019

¿Cuándo es la Crida? ¿Hay mascletà? ¿Cuándo nos toca la Ofrenda?... te dejamos el enlace para conocer todas las fechas importantes de las Fallas 2019

_________________________________________________________________________________

ENERO · GENER

¡Gracias por acompañarnos a descubrir "Qui mou els fils?"!

Gràcies per acompanyar-nos a descobrir "Qui mou els fils?"!
...